Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Biserka Ilijašev - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[Biserka Ilijašev]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Biserka Ilijašev
Mesto rođenja: Grgure, opština Blace
Email: bisaki@sbb.rs
Kontakt adresa: 23000 Kikinda, Braće Tatić br. 1

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Inženjerka arhitekture
Oblast ekspertize: Urbanizam, Arhitektura, Planiranje prostora
Oblast aktivizma: Zaštita životne sredine, Planiranje i uređenje gradskog prostora, Stvaranje boljih uslova života i rada u gradu

OBRAZOVANJE

Nivo: Fakultet
Institucija: Arhitektonski fakultet, Beograd
Oblast: Arhitektura, urbanizam
Godina sticanja zvanja: 1966.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
francuski

Rad na računaru:
Svi programi u Windows okruženju

Druga znanja:
Bavi se fotografijom u arhitekturi

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Direkcija za izgradnju grada Kikinda
Pozicija: Vodeći, odgovorna urbanistkinja sa licencom u Sektoru za urbanizam
Period: 1991 - 2001. godina, od tada penzionerka
Opis aktivnosti: Rukovođenje izradom urbanističkih planova, izrada Analiza uticaja na životnu sredinu, izrada ekspertiza, analiza i drugih planova i dokumentacije iz oblasti urbanizma i arhitekture i kapitalnih investicija

Institucija: Opština Kikinda
Pozicija: Sekretarka za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine
Period: 1987 - 1991.
Opis aktivnosti: Rad u opštinskoj upravi, urbanističkoj, komunalnoj stambenoj oblasti i zaštiti životne sredine, pokrenula aktivnosti da se javnost Kikinde upozna sa problemima životne sredine u opštini Kikinda i reaguje na njih.

Institucija: Gro Severni banat
Pozicija: Direktorka Projektnog biroa i glavna i odgovorna projektantkinja u OOUR Projektni biro
Period: 1979 - 1987. godina
Opis aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije - idejnih i glavnih projekata za javne, stambene i privredne zgrade

REZULTATI

Objavljeni radovi:
Knjige:
1. SUVAČA U KIKINDI - mlin ravnice, 1999. godina
2. KIKINDA, VEKOVI PROLAZE - GRAD OSTAJE, 250 godina urbanističkog i graditeljskog razvoja Kikinde, 2002. godina
3. VRATA - kikindski arhitektonski dragulj, 2004. godina
4. ARHITEKTI MILAN I ĐORĐE TABAKOVIĆ - objekti u Kikindi i GRADITELJSKO NASLEĐE KIKINDE, tematski broj časopisa ATTENDITE koji izdaje Istorijsji arhiv Kikinda, 2007. godina
5. u štampi je knjiga VILE I PALATE U KIKINDI (izlazak iz štampe se očekuje u prvoj polovini 2009. godine)
6. Objavila je niz radova u stručnim časopisima : DaNS (Društvo arhitekata Novog Sada), EKOLOGICA (časopis iz oblasti zaštite životne sredine), ATTENDITE glasnik Istorijskog arhiva u Kikindi, "TERITORIUM"- JOURNAL OF INSTITUTE FOR SPATIAL PLANNING (Institut za prostorno planiranje pri Geografskom fakultetu u Beogradu), PČESA (edicija Kulturno-istorijska baština Vojvodine, Novi Sad), u zbornicima radova sa stručnih skupova urbanista Srbije...

Realizovani projekti:
Projektovani i izvedeni najznačajniji objekti:
• TELEKOMUNIKACIJA u Kikindi
• RADIO STANICE u Kikindi
• ZGRADA SUP u Novoj Crnji
• REKONSTRUKCIJA DOMA OMLADINE u Kikindi
• REKONSTRUKCIJA ODELJENJA ZA FIZIJATRIJU I PATOLOGIJU u okviru bolnice u Kikindi
• CENTRALNO GRDASKO GROBLJE u Kikindi
• i mnogi drugi

Nagrade i priznanja:
• PRVA NAGRADA na IV salonu urbanizma u Nišu 1995. godine u kategoriji planova pre Prvog građevinskog zakona 1931. godine: za prikaz plana: GRAD VELIKA KIKINDA - PLAN UNUTRAŠNJOSTI I OKOLINE PO PRVOM KATASTARSKOM POPISU IZ 1876. godine, autora Janoša (Jovana) Dime
• PRIZNANJE za uspešnu stručnu afirmaciju DP Zavoda za urbanizam u Kikindi, povodom 35. godina rada DP Zavoda za urbanizam u Kikindi, 2000. godine
• GODIŠNJA NAGRADA UDRUŽENJA URBANISTA SRBIJE ZA 2003. GODINU
• NAGRADA "MIHAJLO RADOVANOVIĆ" UDRUŽENJA URBANISTA SRBIJE povodom obeležavanja 50 godina urbanizma u Srbiji, Kruševac, 2005. godine
• NAGRADA "ZLATNO GUŠČJE PERO" za radove objavljene u 20. knjizi edicije Kulturno-istorijska baština Vojvodine "Selo moje" Novi Sad, 2005. godine
• PRVA NAGRADA na XI međunarodnom salonu urbanizma u Kragijevcu, 2002. godine, kategorija publikacije, za knjigu KIKINDA, VEKOVI PROLAZE - GRAD OSTAJE, Istorijski arhiv, Kikinda, 2002. godina
• POVELJA SALONA ARHITEKTURE NOVOG SADA, 2005. za publicistiku, naučne stručne radove i knjige, za knjigu VRATA - kikindski arhitektonski dragulj, Istorijski arhiv, Kikinda, 2004. godina
• TREĆA NAGRADA na XVI salonu urbanizma u Nišu, kategorija publikacije 2007. za tematski broj časopisa ATTENDITE, izdavač Istorijski arhiv Kikinda, za teme: ARHITEKTI MILAN I ĐORĐE TABAKOVIĆ - objekti u Kikindi i GRADITELJSKO NASLEĐE KIKINDE

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Inženjerska komora Srbije
Pozicija: Članica
Period: od 2003. god.

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Udruženje urbanista Srbije
Pozicija: Članica
Period: od 1991. god.

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Društvo arhitekata Kikinde
Pozicija: Članica, potpredsednica 1995-2000. god.
Period: od osnivanja, 1995. god.

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Udruženje građana "STARO JEZERO", Kikinda
Pozicija: Članica Upravnog odbora
Period: od osnivanja, 2000. godine

PAR REČI O SEBI

Poštovala geslo da uspešne planove u urbanističkoj struci mogu raditi samo oni arhitekti - urbanisti koji prodru u srž urbanog nasleđa i na tim korenima planiraju razvoj. Svojim stavom da nasleđena urbanistička matrica poznata pod imenom UŠORENO SELO treba da bude osnov za planiranje daljeg urbanističkog i prostornog razvoja i izdate knjige, doprinela su očuvanju identiteta i prepoznatljivosti Kikinde i naselja u severnom Banatu na kraju 20. i početkom 21. veka.