Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Donka Stančić - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[Donka Stančić]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Donka Stančić
Mesto rođenja: Danilovgrad
Email: donkastancic@eunet.rs
Kontakt adresa: 21000 Novi Sad, Bulevar Despota Stefana 18

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Istoričarka umetnosti
Oblast ekspertize: Istorija arhitekture XVIII, XIX i XX veka, Likovno stvaralaštvo - vitraži
Oblast aktivizma: Istraživanje i zaštita crkava, Zaštita životne sredine

OBRAZOVANJE

Nivo: Specijalizacija
Institucija:
Oblast: Istorija arhitekture novijeg doba
Godina sticanja zvanja: 1996., konzervatorka-savetnica

Nivo: Fakultet
Institucija: Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Grupa za istoriju umetnosti
Godina sticanja zvanja: 1975.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
nemački

Rad na računaru:
windows, office, internet

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada
Pozicija: Savetnica (od 1996.)
Period: 1984 - do danas (2008.)
Opis aktivnosti: Istraživanje i zaštita graditeljske baštine Novog Sada (sa 14 okolnih naselja)

Institucija: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Vojvodine
Pozicija: Stručna saradnica - konzervatorka
Period: 1981 - 1984. godine
Opis aktivnosti: Zaštita spomenika kulture Novog Sada i Sremskih Karlovaca

REZULTATI

Objavljeni radovi:
Oko 100 publikovanih radova

Realizovani projekti:
Monografije: "Vitraži", "Arhitekt Vladimir Nikolić", "Banovina" i "Novi Sad od kuće do kuće" (u pripremi "Hramovi Novog Sada")

Nagrade i priznanja:
Nagrade: Društva konzervatora Srbije (za ukupan rad), Društva urbanista Srbije (za projekat "Ambijentalna zaštita Novog Sada", koautorstvo sa arhitektom D. Ivkovićem), Društva primenjenih umetnosti ("Nagrada prof. Pavla Vasića" za monografiju "Arhitekt Vladimir Nikolić")

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Društvo konzervatora Srbije
Pozicija: Predsednica DKS
Period: 1999 - 2001.

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Matica srpska
Pozicija: Članica Likovnog odelenja MS, nosilac projekta "Umetnička topografija Novog Sada"
Period:

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Pozicija: Predsednica UO
Period: Od 2001. do danas

Tip organizacije: Politička organizacija
Naziv organizacije: Demokratska stranka Srbije (DSS)
Pozicija: Poslanica u Skupštini Vojvodine (predsednica Odbora za urbanizam i zaštitu životne sredine)
Period: Dva mandata, 2001. - do 2008. godine (danas nestranački opredeljena)

PAR REČI O SEBI

Osnovnu školu, VI beogradsku gimnaziju i fakultet završila u Beogradu. U Novi Sad se preselila 1981. godine. Suprug Vladimir Stančić, arheolog, takođe radio u Zavodu, preminuo 2004. godine. Ćerka dipl. inž. arh. Katarina Maksimov, bavi se zaštitom spomenika kulture.
Pored profesionalnog angažmana, zainteresovana za volonterski rad - na organizaciji pomoći starim i bolesnim, koji žive usamljeni po gradskim kvartovima (obilasci, razgovori, nabavke, poseta lekaru...).

Oblasti aktivizma:
- Rad na istraživanju i zaštiti crkava na Kosmetu posle bombardovanja, 2000. godine, posle albanskog pogroma, 2004. godine (Sirinićka župa, Prizren i Orahovac). Teren 2000. god. bio je u okviru NO "Mnemozina" (projekat obnove INTERSOS-a Italija).
- Zaštita životne sredine (problemi deponija, nezakonitog ubijanja i trgovine zaštićenih vrsta ptica, sprečavanja uništenja Ledinačkog jezera, Carske bare...).