Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Violeta Jovanović - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[bez slike]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Violeta Jovanović
Mesto rođenja: Odžaci
Email: violeta_jovanovic@naled-serbia.org
Kontakt adresa: Zetska 4a/2, 11000 Beograd
Website: www.naled-serbia.org

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Filološkinja
Oblast ekspertize: Projektni i organizacioni menadžment
Oblast aktivizma: Realizacija održivih projekata

OBRAZOVANJE

Nivo: Fakultet
Institucija: Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Anglistika
Godina sticanja zvanja: 1998.

ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE

Institucija: USAID - Srbija
Oblast: Zaštita životne sredine
Certifikat: Stručnjakinja u proceni uticaja projekata na zaštitu životne sredine
Period trajanja: 2004 - 2005.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski, nemački

Rad na računaru:
Microsoft Office

Druga znanja:
Administracija, finansije, računovodstvo

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: NALED
Pozicija: Izvršna direktorka
Period: 07/2007. -
Opis aktivnosti: Upravljanje organizacijom u periodu prelaska sa donatorske pomoći na koncept samofinansiranja, pa do prepoznatljive organizacije i kvalitetnog partnera institucijama, koja ima rastuće članstvo i velik broj uspešnih inicijativa.

Institucija: USAID - ADF
Pozicija: Zamenica šefa ekonomske jedinice
Period: 09/2001 - 05/2007
Opis aktivnosti: Nadzor nad lokalnim osobljem zaposlenim na implementaciji projekata u vrednosti 5mil USD koji uključuju projekte standardizacije i certifikacije, organizovanje, stručnu podršku i pomoć za preko 80 specijalizovanih zadruga i udruženja i podršku MSP sektoru.

Institucija: USAID - FLAG International
Pozicija: Stručna saradnica
Period: 07/1999 - 08/2001
Opis aktivnosti: Stručna podrška lokalnom osoblju i stranim konsultantima u pripremi projekata i realizaciji programa za razvoj poljoprivrede. Prikupljanje podataka o problemima zaštite životne sredine i odlaganju čvrstog otpada u saradnji sa predstavnicima lok. samouprava.

REZULTATI

Realizovani projekti:
• Certifikacija opština sa dobrom poslovnom klimom
• Etno mreža - 12 projekata sveukupno
• ISO/HACCP standardizacija
• Podrška razvoju zadrugarstva u Srbiji - 80 projekata
• Podrška razvoju ruralnog turizma
• Podrška sektoru MSP - 6 projekata

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Etno mreža
Pozicija: Predsednica
Period: 05/2005 - sada

PAR REČI O SEBI

Talentovana i uspešna menadžerka sa skoro 10 godina iskustva u projektima u Srbiji i Hrvatskoj kroz rad na USAID programima demokratizacije i ekonomskog razvoja. Značajno dostignuće u navedenom periodu predstavlja osamostaljivanje i održivost NALED-a i Etno mreže kao donatorskih tvorevina koje su izrasle u prepoznatljive i samofinansirajuće organizacije.

FAJLOVI ZA PREUZIMANJE