Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Bojana Todorović - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[bez slike]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Bojana Todorović
Mesto rođenja: Beograd
Email: bojana.todorovic@merr.gov.rs
Kontakt adresa: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar Kralja Aleksandra 15, Beograd

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Pravnica
Oblast ekspertize: Međunarodno trgovinsko pravo
Oblast aktivizma: Međunarodni odnosi

OBRAZOVANJE

Nivo: Specijalizacija
Institucija: Ministarstvo pravde Republike Srbije
Oblast: Pravosudni ispit
Godina sticanja zvanja: 1983.

Nivo: Specijalizacija
Institucija: Svetska trgovinska organizacija, Ženeva
Oblast: Trgovinska politika
Godina sticanja zvanja: 1989.

Nivo: Specijalizacija
Institucija: Svetska trgovinska organizacija, Ženeva
Oblast: Rešavanje sporova
Godina sticanja zvanja: 1990.

Nivo: Fakultet
Institucija: Pravni fakultet, Beograd
Oblast: Osnovne studije
Godina sticanja zvanja: 1981.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski, francuski, španski

Rad na računaru:
Windows, Word, Excel

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Pozicija: Pomoćnica ministra
Period: Od 2007. godine
Opis aktivnosti: Rukovoditeljka sektora za multilateralnu i regionalnu ekonomsku saradnju, naročito u oblasti saradnje sa:
• Svetskom trgovinskom organizacijom (STO), glavna pregovaračica u procesu pristupanja Srbije STO; kontakt punkt u Vladi za STO;
• EU u oblasti trgovine i sprovođenja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;
• Regionalnim partnerima i organizacijama kao CEFTA (kontakt punkt u Vladi).

Institucija: Stalna Misija R. Srbija pri Uni STO u Ženevi
Pozicija: Ministarka savetnica - stalna predstavnica za STO
Period: 0d 2002 - januara 2007.
Opis aktivnosti: Pratila sve aktivnosti u STO, a posebno vezane za pristupanje Srbije. Učestvovala na ministarskim zasedanjima STO u Kankunu (2003) i Hong Kongu (2005). Pratila rad svih ekonomskih organizacija UN u Ženevi kao UNCTAD, UNECE.

Institucija: Savezno ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom
Pozicija: Načelnica odelenja
Period: 1997 - 2002.
Opis aktivnosti: Radila na pripremi za proces pristupanja STO, pratila međunarodne robne sporazume. Učeštvovala u pregovorima i zaključivanju sporazuma o slobodnoj trgovini sa Makedonijom, Ruskom federacijom, Hrvatskom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom. Vodila pregovore i zaključivanje Memoranduma o liberalizacji trgovine sa regionom u okviru Pakta za stabilnost JIE.

REZULTATI

Objavljeni radovi:
• Razni tekstovi u ekonomskim publikacijama u domenu multilateralne i regionalne trgovinske saradnje;
• Prevod na srpski jezik, jedna od članica prevodilačkog tima, Sporazum o osnivanju Svetske trgovinske organizacije;
• Članica autorskog tima u publikaciji Ekonomsko-privredni vodič kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju;
• Članica autorskog tima u publikaciji CEFTA 2006. izazovi i mogućnosti.

PAR REČI O SEBI

Nakon rada u IV opštinskom sudu u Beogradu na početku svoje radne karijere, sve do danas radila sam u ministarstvima koja se bave ekonomskim odnosima sa inostranstvom i to na poslovima međunarodnih trgovinskih odnosa, prevashodno multilateralnih i regionalnih. Taj posao je sadržao elemente pravne nauke, ekonomije i posebno diplomatskih odnosa, i kao takav predstavljao je i profesionalni i lični izazov. Nisam članica političkih ili drugih organizacija, udata sam i slobodno vreme posvećujem sportu i kulturi.