Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Vesna Šijački - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[Vesna Šijački]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Vesna Šijački
Mesto rođenja: Ruma
Email: vesna.sijacki@gmail.com, zavod.ravnopravnost@gmail.com
Website: www.ravnopravnost.org.rs

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Profesorka književnosti
Oblast aktivizma: Rodna ravnopravnost, Prava manjina, Kulturna politika

OBRAZOVANJE

Nivo: Fakultet
Institucija: Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Jugoslovenska i opšta književnost
Godina sticanja zvanja: 1977 - 1982.

ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE

Institucija: Zavod za ravnopravnost polova
Oblast: Rodna ravnopravnost
Certifikat: Kurs "Evropska unija i rodna ravnopravnost"
Period trajanja: Oktobar 2007 - februar 2008.

Institucija: Francuski kulturni centar
Oblast: Kultura
Certifikat: Seminar o strateškom menadžmentu kulturnih centara
Period trajanja: 2002/2003.

Institucija: Asocijacija poslovnih žena "PAŽ", Novi Sad
Oblast: Rodna ravnopravnost
Certifikat: Seminar "Žene to mogu"
Period trajanja: 2001.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski

Rad na računaru:
Word, Excel, Internet

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad
Pozicija: direktorka
Period: maj 2007 - danas
Opis aktivnosti: Organizovanje i koordinacija edukativnih, promotivnih i istraživačkih programa, objavljivanje stručnih publikacija, izrada baze podataka ženskih organizacija u Vojvodini.

Institucija: Zavod za kulturu Vojvodine
Pozicija: direktorka
Period: mart 2005 - maj 2007.
Opis aktivnosti: Promocija kulturno-umetničkih programa koji afirmišu vrhunsko profesionalno i amatersko stvaralaštvo u Vojvodini: muzičke, pozorišne, filmske i likovne manifestacije.

Institucija: Kulturni centar Ruma
Pozicija: direktorka
Period: oktobar 2000 - mart 2005.
Opis aktivnosti: Kreiranje kulturne politike u Rumi: organizovanje pozorišnih, filmskih, muzičkih i likovnih programa, muzičkih i pozorišnih festivala, podsticanje amaterskog stvaralaštva.

REZULTATI

Objavljeni radovi:
• Lingvostilistička obeležja naslova, Novi Sad, 1980
• Strategije rodne ravnopravnosti u EU, Novi Sad, 2008

Realizovani projekti:
• Afirmacija multikulturalnosti i tolerancije u Vojvodini - Interetnička komunikacija putem medija (međunarodni projekat)
• Prvi regionalni susret u Vojvodini Asocijacije evropskih gradova i regija kulture
• Revitalizacija zajednice kroz demokratsku akciju (međunarodni donatorski projekat) u opštini Ruma
• Predstavljanje CEDAW konvencije i Zaključnih komentara Komiteta UN u cilju poboljšanja položaja Romkinja

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: OŠ Dušan Jerković, Ruma
Pozicija: članica Školskog odbora
Period: 2001.

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Radio Srem, Ruma
Pozicija: Predsednica Upravnog odbora
Period: 2003 - 2004.

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Zavičajni muzej Ruma
Pozicija: Članica Upravnog odbora
Period: juni 2008 - danas

Tip organizacije: Politička organizacija
Naziv organizacije: OODS Ruma
Pozicija: Članica IO OO DS Ruma
Period: 1996 - 2006.

Tip organizacije: Politička organizacija
Naziv organizacije: Forum žena OODS Ruma
Pozicija: Zamenica predsednika OO DS Ruma
Period: 2004 - 2006.

Tip organizacije: Politička organizacija
Naziv organizacije: Demokratska stranka (DS)
Pozicija: Članica
Period: 2008 - danas

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: Komisija za revitalizaciju zajednice u donatorskom programu IRD
Pozicija: Koordinatorka za zajednicu Ruma-centar
Period: 2001 - 2004.

PAR REČI O SEBI

Imajući u vidu moju diplomu žao mi je što nikada nisam imala priliku da radim u školi, mislim da je u prosveti sve manje kompetentnih i izuzetnih pedagoga/škinja. Ali tako su otvoreni drugi planovi gde sam se angažovala: građanski i ženski aktivizam, oblast kulture i rodne ravnopravnosti gde sam predočila odgovorno profesionalno ponašanje sa očiglednim rezultatima.