Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Katarina Manojlović Andrić - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[Katarina Manojlović Andrić]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Katarina Manojlović Andrić
Mesto rođenja: Beograd
Email: k.manojlovic@ustavni.sud.rs
Kontakt adresa: 11080 Zemun, Nikolaja Ostrovskog 5
Website: www.ustavni.sud.rs

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Pravnica
Oblast ekspertize: Javno pravo, Upravno pravo
Oblast aktivizma: Ljudska prava, Izborno pravo

OBRAZOVANJE

Nivo: Fakultet
Institucija: Pravni fakultet, Beograd
Oblast: Pravne nauke
Godina sticanja zvanja: 1980.

ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE

Institucija: Pravosudni centar, Beograd
Oblast: Andragogija
Certifikat: Dva specijalistička kursa za sticanje zvanja predavača (trenera) sudijama
Period trajanja: 2004. i 2007.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski

Rad na računaru:
Word, PowerPoint

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Ustavni sud Srbije, Beograd
Pozicija: sudija
Period: Od 2007. godine
Opis aktivnosti: Sudija izvestilac u predmetima kojima se zadužujem, predsednica Redakcione komisije, članica Komisije za praćenje ustavnosti i zakonitosti i Žalbene komisije

Institucija: Vrhovni sud Srbije, Beograd
Pozicija: sudija
Period: 2000. - 2004., 2006. - 2007.
Opis aktivnosti: Sudija izvestilac, predsednica veća, rukovoditeljka sudske prakse Upravnog odeljenja

Institucija: Sud Srbije i Crne Gore, Beograd
Pozicija: sudija
Period: 2004. - 2006.
Opis aktivnosti: Sudija izvestilac, predsednica Komisije za organizaciona, kadrovska i finansijska pitanja, članica Redakcione komisije

REZULTATI

Objavljeni radovi:
• K. Manojlović Andrić, Zakon o izboru narodnih poslanika-problemi zaštite izbornog prava, Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije 1, Beograd, 2001.

• K. Manojlović Andrić, Privremena građevinska dozvola i privremeni objekti, Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije 3, Beograd, 2002.

• K. Manojlović Andrić, Karakter akata donetih u postupku privatizacije preduzeća prodajom kapitala, Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije 3, Beograd, 2003.

• K. Manojlović Andrić i Lj. Popović, Žalba građana kao pravno sredstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava zajemčenih Ustavnom poveljom i Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima i građanskoim slobodama, Beograd, 2005.

• K. Manojlović Andrić, Zaštita ustavnih prava pripadnika nacionalnih manjina u izbornom sporu, Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije 3, Beograd, 2007.

• B. Nenadić, A. Kartag Odri, K. Manojlović Andrić, Problems of Legislative Omission in Constitutional Jurisprudence, Vilnius, Litvania, 2008.

• B. Nenadić, K. Manojlović Andrić, Ustavna žalba kao pravno sredstvo za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u Republici Srbiji, Dubrovnik, Republika Hrvatska, oktobar 2008.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Društvo sudija Srbije
Pozicija: Članica
Period: Od 2000.