Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Aleksandra Drecun - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[bez slike]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Aleksandra Drecun
Mesto rođenja: Beograd
Email: adrecun@gmail.com
Kontakt adresa: Beograd, Svetog Save 28

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Pravnica, Menadžerka, Konsultantkinja
Oblast ekspertize: Marketing, Menadžment, Javna uprava, Investicije, Advertising, Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, Finansiranje političkih stranaka, Krivičnoprocesno pravo, Komunikacije, Oglašavanje
Oblast aktivizma: Rodna ravnopravnost, Reforma javne uprave, Borba protiv korupcije, Unapređenje poslovnog okruženja, Rad sa mladim talentima, Unapređenje obrazovanja, Popularizacija klasične muzike, Humanitarni rad

OBRAZOVANJE

Nivo: Master, magistratura
Institucija: Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Boston, MA, USA
Oblast: Mid-Career Master in Public Administration, Edward S. Mason Program in Public Policy and Management
Godina sticanja zvanja: 2010.

Nivo: Specijalizacija
Institucija: Ministarstvo pravde Republike Srbije
Oblast: Pravosudni ispit
Godina sticanja zvanja: 1994.

Nivo: Fakultet
Institucija: Pravni fakultet, Beograd
Oblast: Međunarodno pravo
Godina sticanja zvanja: 1992.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski, francuski

Rad na računaru:
Kompetentan korisnik MS Office i Interneta

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: NEWSWALL d.o.o.
Pozicija: Direktorka
Period: 2009 -
Opis aktivnosti:

Institucija: Nacionalni investicioni plan
Pozicija: Specijalna savetnica ministra
Period: 2007 - 2008.
Opis aktivnosti:

Institucija: Pravni fakultet, Beograd
Pozicija: Predavačica na specijalističkim studijama
Period: 2006 -
Opis aktivnosti:

Institucija: Generalni sekretarijat predsednika Republike Srbije
Pozicija: Generalna sekretarka predsednika Republike
Period: 2004 - 2006.
Opis aktivnosti:

Institucija: Ministarstvo finansija i ekonomije
Pozicija: Generalna sekretarka ministarstva
Period: 2001 - 2004.
Opis aktivnosti:

Institucija: Tranziciona grupa budućeg premijera Zorana Đinđića
Pozicija: Članica Tranzicione grupe
Period: 2000 - 2001.
Opis aktivnosti:

Institucija: Kancelarija profesora Dragoslava Avramovića
Pozicija: Pravna savetnica
Period: 1999 - 2000.
Opis aktivnosti:

Institucija: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska akademija
Pozicija: Kapetan policije, Asistentkinja pripravnica
Period: 1995 - 1999.
Opis aktivnosti:

Institucija: Advokatska kancelarija Drecun
Pozicija: Advokatkinja (prethodno pripravnica)
Period: 1992 - 1995.
Opis aktivnosti:

REZULTATI

Objavljeni radovi:
1. Drecun A, "Finansiranje političkih stranaka - komparativno i pozitivno pravni aspekti", Korupcija, Osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu, priredio Goran P. Ilić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.

2. Drecun A, "Borba protiv korupcije - međunarodni pravni okvir i inicijative", u Korupcija, Osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu, priredio Goran P. Ilić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.

3. Drecun A, "Osvrt na Zakon o finansiranju političkih stranaka", Primena zakona o finansiranju političkih stranaka - zakon i podzakonski akt, Ministarstvo finansija i ekonomije, Beograd, 2003.

4. Drecun A, "Kamere u sudnici", Moć i nemoć prava, Kopaonička škola prirodnog prava, 1998.

5. Drecun A, "Undercover Policing - Infiltration by Police in Criminal Mileu", (Prikriveni policijski rad - infiltracija policije u kriminalnu sredinu), Nauka, bezbednost, policija, vol. 2, no. 2, Beograd, 1997.

Realizovani projekti:
• Outdoor oglašavanje na ATP turniru Serbia Open 2009
• Pravni okvir za prikupljanje, ocenu, sprovođenje i evaluaciju projekata Nacionalnog investicionog plana
• Koordiniranje izrade IT aplikacije Nacionalnog investicionog plana
• Koordiniranje radnih grupa za izradu zakona o finansiranju političkih partija i sprečavanju sukoba interesa
• Kampanja "Porez" Ministarstva finansija i ekonomije

Nagrade i priznanja:
• Oktobarska nagrada grada Beograda
• Prva nagrada Univerziteta u Beogradu za naučno-istraživački rad
• Nagrada Fonda Albert Vajs
• Harvard Kokkalis Fellowship

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Harvard klub u Srbiji
Pozicija: Potpredsednica
Period: 2011 -

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: SPAI (Stability Pact Anti-Corruption Initiative)
Pozicija: Predstavnica Srbije
Period: 2001 - 2004.

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: GRECO (Council of Europe, Group of States Against Corruption)
Pozicija: Predstavnica Srbije, Ekspertkinja
Period: 2002 - 2004.

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Festival politike / Festival of Politics
Pozicija: Osnivačica
Period: 2009.

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Evropski pokret u Srbiji
Pozicija: Članica
Period: 2007 -

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Fond "Deca deci"
Pozicija: Članica Upravnog odbora
Period: 2008 -

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Junior Achievement Srbija
Pozicija: Članica Upravnog odbora
Period: 2008 -

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: NALED (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj)
Pozicija: Članica radne grupe za deregulaciju
Period: 2008

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Viktimološko društvo Srbije
Pozicija: Članica
Period: 2006 -

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Ženska vlada
Pozicija: Jedna od osnivačica, ministarka unutrašnjih poslova
Period: 2006 -

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Međunarodni antikorupcijski centar
Pozicija: Predsednica
Period: 2004 -

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Rudo, Beograd
Pozicija: Članica NO
Period: 2008 -

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Muzej savremene umetnosti
Pozicija: Članica NO
Period: 2001-2004

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Beogradska filharmonija
Pozicija: Predsednica UO
Period: 2008 -

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: Savet za ravnopravnost polova Vlade republike Srbije
Pozicija: Članica
Period: 2002 - 2004.

FAJLOVI ZA PREUZIMANJE