Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Ana Brnabić - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[Ana Brnabić]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Ana Brnabić
Mesto rođenja: Beograd, Srbija
Email: abrnabic@compete.rs, a_brnabic@hotmail.com
Kontakt adresa: USAID Projekat za razvoj konkurentnosti, Dalmatinska 17, 11000 Beograd, Srbija
Website: www.compete.rs

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Menadžerka za odnose sa javnošću
Oblast ekspertize: Odnosi sa medijima, Interna komunikacija, Eksterna komunikacija, Event management, Promocija, Komunikacija sa građanima

OBRAZOVANJE

Nivo: Master, magistratura
Institucija: University of Hull, UK
Oblast: Marketing
Godina sticanja zvanja: 2001.

Nivo: Fakultet
Institucija: Northwood University, USA
Oblast: Business Administration
Godina sticanja zvanja: 1998.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski, ruski

Rad na računaru:
MS Office

Druga znanja:
Vozačka dozvola

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: USAID - Booz Allen Hamilton, Beograd
Pozicija: Savetnica za komunikacije, Projekat za razvoj konkurentnosti Srbije
Period: Oktobar 2007 - danas
Opis aktivnosti: Promocija Srbije, njenih proizvoda i usluga u inostranstvu, saradnja sa domaćim i međunarodnim medijima, planiranje i realizacija kampanja za podizanje svesti građana o određenim temama

Institucija: Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
Pozicija: Savetnica direktora
Period: Septembar 2007 - danas
Opis aktivnosti: Saradnja sa međunarodnom zajednicom na planiranju i sprovođenju projekata i efikasnijoj komunikaciji, promovisanje ciljeva i politike Koordinacionog tela, bolji imidž Koordinacionog tela

Institucija: USAID - Urban Institute, Municipal Economic Growth Activity Program (MEGA)
Pozicija: Viša koordinatorka programa, Program za ekonomski razvoj opština
Period: Oktobar 2005 - oktobar 2007
Opis aktivnosti: Interna koordinacija i komunikacija među timovima i menadžmentom programa, priprema izveštaja, koordinacija PR aktivnosti, komunikacija sa USAID-om i ambasadom SAD-a, komunikacija sa lokalnim samoupravama

REZULTATI

Objavljeni radovi:
• Ana S. Trbovic, Andrew Vonnegut, Ana Brnabic, Sharon Valentine, William Seas, (2008), Konkurentni potencijal 11 grana srpske privrede. Tranzicija, dostizanje EU i povezane teme, Kopaonik Business Forum 2008

• Brnabic, A., Glusac, B., Jesic, G., Joksimovic, V., Nesic, J., Runic, D. (2007), The Rule of Law - Concrete Challenges in Serbia, Manual for Local Communities. Democratic Transition Initiatives (DTI), Canadian International Development Agency (CIDA)

• Brnabic, A. (2001), How Market Segmentation Affects Corporate Performance. The University of Hull

• Brnabic, A. (2001), Customer Service Policy Manual. USAID Serbia Local Government Reform Program

• Brnabic, A. (2004), Communications and PR Toolkit: Communication Strategies. Development Alternatives, Inc. (DAI)

• Brnabic, A., Gizdavic, R., Pashaj, E., Teodorovic, I. (2004), How to Establish a Citizen Assistance Center in Your Community. USAID Serbia Local Government Reform Program

• Brnabic, A., Rosenberg, S. (2003), Governance and Public Sector Management: A Serbian Partnership for Local Government Reform. Developments (A quarterly newsletter of Development Alternatives, Inc.)

• Brnabic, A., Jutkowitz, J.M. (2003), Building Local Staff Competency. Developments (A quarterly newsletter of Development Alternatives, Inc.)

• Brnabic, A., Popovic, A., Petrovic, D. (2004), Technical Innovation Makes the Difference. Developments (A quarterly newsletter of Development Alternatives, Inc.)

• Jandlova, E., (contributions made by Brnabic, A., Gladovic, L., Milosevic, M., Pashaj, E., Pavlovic-Krizanic, T., Teodorovic, I., Vasiljevic, D.), (2004), Local Communities in Serbia: How to Become an Effective Voice for Citizens. Serbia Local Government Reform Program

Realizovani projekti:
• Obuka iz komunikacija i odnosa sa javnošću za asocijacije medija (UNS, NUNS, ANEM, itd); IREX i OEBS

• Ljudski resursi na lokalnom nivou, Izazovi regionalnog razvoja u kontekstu evropskih integracija; Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE)

• Regionalni projekat za borbu protiv korupcije (RAP-Regional Anticorruption Project), Promocija knjige "Corrupt Cities" (Robert Klitgaard, Ronald MacLean-Abaroa, H. Lindsey Parris, Institute for Contemporary Studies/The World Bank Institute, 2000) u Makedoniji

Nagrade i priznanja:
Booz Allen Hamilton: Certificate of Appreciation for outstanding performance in the Desing and Implementation of USAID Competitiveness Project Communication Strategy

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Development Consulting Group (DCG)
Pozicija: Potpredsednica Upravnog odbora
Period: Mart 2005 - danas

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: Development Alternatives Inc. (DAI)
Pozicija: Šefica regionalne ekspertske grupe za komunikaciju (Rumunija, Srbija, Makedonija)
Period: Maj 2003 - oktobar 2005.

PAR REČI O SEBI

Nakon 6-godišnjeg boravka u inostranstvu, diplomskih i postdiplomskih studija i angažmana na fakultetu i u Srpskom informativnom centru (London), vratila sam se u zemlju sa željom da dam sopstveni doprinos reformi i prosperitetu Srbije. Rad sa lokalnim samoupravama, kako iz ugla međunarodnih organizacija, tako i Vlade Srbije je moje najvažnije iskustvo zbog ljudi i praktičnog značenja reformi na lokalu.

Oblast aktivizma:
• Promocija ciljeva i politike srpske opozicije 1999/2000. godine (Srpski informativni centar, London)
• Jačanje komunikacija između lokalnih samouprava i građana (USAID Program za reformu lokalne samouprave u Srbiji)
• Povezivanje i efikasnija komunikacija između opština Preševo, Bujanovac i Medveđa i ministarstava u Vladi Republike Srbije (Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa)
• Koordinacija sa međunarodnom zajednicom na planiranju i realizaciji projekata na jugu Srbije (Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa)