Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Zorica Mršević - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[bez slike]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Zorica Mršević
Email: zmrsevic@idn.org.rs
Kontakt adresa: Zaštitnik građana, Milutina Milankovića 106, 11070 Novi Beograd
Website: www.zastitnik.gov.rs, www.idn.org.rs

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Pravnica
Oblast ekspertize: Kriminologija, Teorija roda, Krivični postupak, Prava seksualnih manjina
Oblast aktivizma: Rodna ravnopravnost, Prava seksualnih manjina

OBRAZOVANJE

Nivo: Doktorat
Institucija: Pravni fakultet, Beograd
Oblast: Krivičnoprocesno pravo
Godina sticanja zvanja: 1986.

Nivo: Master, magistratura
Institucija: Pravni fakultet, Beograd
Oblast: Krivičnoprocesno pravo
Godina sticanja zvanja: 1983.

Nivo: Fakultet
Institucija: Pravni fakultet, Beograd
Oblast: Pravne nauke
Godina sticanja zvanja: 1977.

ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE

Institucija: razne domaće i/ili međunarodne organizacije i institucije
Oblast: Strani jezici, kompjuterski programi, protokolarna pravila
Certifikat:
Period trajanja: Pohađala više raznih institucija više puta, a poslednji put u OSCEu

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski, francuski, nemački

Rad na računaru:
Microsoft Office

Druga znanja:
Vozačka dozvola B kategorije

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Fakultet za evropske pravne i političke studije, Novi Sad
Pozicija: Vanredna profesorka
Period: Maj 2008. do danas
Opis aktivnosti: Predavanja, vežbe i ispiti iz predmeta Krivično procesno pravo i Teorija nasilja i rodna ravnopravnost.

Institucija: Institut društvenih nauka, Beograd (IDN)
Pozicija: Naučna savetnica
Period: 1999. do danas
Opis aktivnosti: Rukovođenje i izrada projekata iz oblasti demokratskih modela društvene kohezije i tolerancije, pisanje i objavljivanje naučnih radova, knjiga, članaka i konferencijskih prezentacija.

Institucija: Kancelarija Zaštitnika građana
Pozicija: Zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost i osobe sa invaliditetom
Period: Izbor je na 5 godina, počevši od 6. novembra 2008.
Opis aktivnosti: Zaštita rodne ravnopravnosti i prava osoba sa invaliditetom po pritužbama građana i sopstvenoj inicijativi.

Institucija: OSCE Mission u Srbiji
Pozicija: Savetnica za ravnopravnost polova - gender advisor
Period: Mart 2001 - oktobar 2008.
Opis aktivnosti: Podrška osnivanju mehanizama za rodnu ravnopravnost na nacionalnom i lokalnom nivou, organizovanje njihove obuke, koordinacije i umrežavanje.

REZULTATI

Objavljeni radovi:
SAMO NAVODIM OBJAVLJENE KNJIGE:

1. (1989), Obavezna odbrana u krivičnom postupku, Beograd Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str 223.

2. (1994), Ženska prava su ljudska prava, Beograd, Centar za ženske studije, str. 232.

3. Mertus J, & Mršević Z., (1995), Ženska ljudska prava u praksi, Devedesetčetvrta, Beograd, str 145.

4. Mršević Z., Wagner M., Ženska prava - pravna vodičica za zlostavljanu ženu (1996), Beograd, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str 91.

5. (1997), Comparative Feminist Legal Theory, Iowa City, College of Law, University of Iowa, Supplementary materials (total pages 151).

6. (1997), Incest između mita i stvarnosti, Beograd, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Jugoslovenski centar za prava deteta, str 212.

7. (1998), Izazovi sudske nezavisnosti, Beograd, Ministarstvo pravde Republike Srbije, str 184.

8. (1998), Ženska prava u međunarodnom pravu, Beograd, Jugoslovenski Komitet pravnika za ljudska prava, str 172.

9. (1999), Ženska prava u međunarodnom pravu, drugo dopunjeno izdanje, Beograd, Jugoslovenski Komitet pravnika za ljudska prava, str 186.

10. (1999), Rečnik osnovnih feminističkih pojmova, Beograd, Albulj, str.181.

11. (2000), Ženska prava u međunarodnom pravu, Banjaluka, Helsinški građanski parlament, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, str. 250.

12. Mršević Z., Wagner M., Ženska prava - pravna vodičica za zlostavljanu ženu (2001), drugo izdanje, Beograd, Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja, str. 91.

13. (2001), Standardi i mehanizmi za uvođenje rodne ravnopravnosti u demokratskim zemljama, OEBS, Beograd, str 202.

14. (2002), Standardi i mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti u demokratskim zemljama, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, OEBS. Pp. 226.

15. E (2003), Standards and Mechanisms for gender equality in democratic countries, Belgrade, Institute for Social Sciences, Pp. 163.

16. (2007), Ka demokratskom društvu - sistem izbornih kvota, Institut društvenih nauka, Beograd. Pp 285.

17. (2007), Ka demokratskom društvu - sloboda javnog okupljanja, pravo svih, Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 164.

Zbirka poezije
18. (2003), Žene u dodiru, Kikinda, Ženska alternativna radionica, str. 72.

Realizovani projekti:
Veći broj projekata realizovanih u tridesetogodišnjem periodu angažovanja u naučnim institutima, iz oblasti Kriminologije, Krivičnoprocesnog prava, Teorije nasilja, Rodnih studija, Ženskih ljudskih prava i sl.

Nagrade i priznanja:
2005 Prva nagrada Ministarstva nauke za postignute istaknute naučne rezultate

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Udruženje pravnika Srbije
Pozicija: Članica
Period: 30 godina

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Udruženje "Labris"
Pozicija: Članica
Period:

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Ženske studije, Beograd
Pozicija: Profesorka
Period: 15 godina

PAR REČI O SEBI

Ja sam istraživačica, profesorka, borkinja za ženska ljudska prava, stručnjakinja za Krivično procesno pravo i Kriminologiju, ali i za Teoriju nasilja i teoriju roda. Predavala sam predmete iz oblasti Ženskih ljudskih prava, Teorije roda i nasilja, osim na Ženskim studijama u Beogradu, kao visiting professor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ajovi, Centralno Evropskom Univerzitetu u Budimpešti, Roza Majreder Koledžu u Beču, a sada sam vanredna profesorka na privatnom, Fakultetu za evropske pravne i političke studije u Novom Sadu. Objavila sam preko 200 naučnih radova dimenzija članaka o 17 naučnih monografija. Trenutno se bavim problematikom slobode javnog okupljanja i istopolnih zajednica.

Bavila sam se aktivno mačevalačkim sportom, bila sam članica šampionske ekipe Železničar iz Beograda, višestruka ekipna šampionka Jugoslavije i Srbije u disciplini ženski mač.