Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Miroslava Kojić - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[Miroslava Kojić]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Miroslava Kojić
Mesto rođenja: Kikinda
Email: kojicki@sbb.rs, kojicki@live.com
Kontakt adresa: Ulica braće Tatić 10, 23300 Kikinda

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Vajarka
Oblast ekspertize: Metodika likovnog vaspitanja dece predškolskog uzrasta, Likovno vaspitanje
Oblast aktivizma: Rodna ravnopravnost

OBRAZOVANJE

Nivo: Master, magistratura
Institucija: Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Oblast: skulptura
Godina sticanja zvanja: 1983.

Nivo: Fakultet
Institucija: Fakultet likovnih umetnosti, Beograd
Oblast: skulptura
Godina sticanja zvanja: 1973.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski, francuski, nemački

Rad na računaru:
Da

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: VŠSS za obrazovanje vaspitača u Kikindi, Kikinda
Pozicija: Profesorka strukovnih studija
Period: od 1973.
Opis aktivnosti:

Institucija: Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora
Pozicija: Profesorka više škole, Odsek za predškolsko vaspitanje (gostujuća profesorka)
Period: od 1997. do 2004.
Opis aktivnosti: Održala 16 seminara za vaspitače u organizaciji JPU "Ljubica Popović" u Podgorici na temu: "Karakter i karakteristike dečjeg likovnog izraza i likovne tehnike".

REZULTATI

Objavljeni radovi:
OBJAVLJENI RADOVI:
1. "Terakota kao vajarski materijal za rad sa kreativnom i darovitom decom predškolskog uzrasta" (1996). Rad sa darovitom i kreativnom decom KIDS (Kreativni i daroviti Srbije), Centar za razvoj i promociju kreativnosti i darovitosti mladih Srbije.

2. "Kreativnost u likovnom izrazu kod hiperaktivne dece" (2007). Misao br. 44. Novi Sad: NIU "Misao"

3. Crtanje svoje priče (2007). Pedagoška praksa br. 677. Beograd.

4. "Likovna kreativnost i hiperkinetična deca" (2008). - Naučni skup "Umetnost u metodikama nastave" - plenarno izlaganje Pedagoški fakultet Jagodina. Zbornik radova je u pripremi za štampu.

5. "Odrednice profesije vaspitača u duhu novog vremena i inovativni program u metodici likovnog vaspitanja" (2008). Zbornik radova sa međunarodne stručno-naučne konferencije "Obrazovno-vaspitni procesi u predškolstvu" u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Subotici.

6. "Posebne potrebe i moralnost" (2008). Misao br. 46. Novi Sad: NIU "Misao".

7. "Karakter i karakteristike dečjeg likovnog izraza i likovne tehnike", 2001. JPU "Ljubica Popović", Podgorica (priručnik štampan u tiražu od 500 komada i dodeljen svim predškolskim ustanovama i vaspitačima Crne Gore).

Realizovani projekti:
OTKUPI MUZEJA I GALERIJA ZA STALNE POSTAVKE:
1. Narodni muzej Kikinda
2. Muzej Savremene likovne umetnosti Vojvodine, Novi Sad
3. Galerija savremene umetnosti, Pančevo
4. Galerija "Lazar Vozarević", Sremska Mitrovica
5. Savremena galerija Zrenjanin

SKULPTURE POSTAVLJENE U JAVNIM PROSTORIMA:
BISTE:
1. Zora Krdžalić Zaga, Kikinda, 1979.
2. Gligorije Popov, Rusko Selo, 1982.
3. Nikola Francuski, Kikinda, 1982;

RELJEFI:
1. Đura Jakšić, Kikinda, 1983.
2. Nikola Francuski, Iđoš, 1983.
3. Dušan Vasiljev, Kikinda, 1985;

SKULPTURE:
1. "Veliko ogledalo", kamen, (visina 2m), Jalovik
2. "Komoda", kamen, (visina 1,5m), Banja Luka, R.Srpska

SAMOSTALNE IZLOŽBE:
- 1983. BEOGRAD, Galerija FLU, Miroslava Kojić, magistarska izložba, 22. novembar
- 1984. SREMSKI KARLOVCI, Galerija Gradskog muzeja, Brankovo kolo ’84.
- 1985. KIKINDA, Narodni muzej - Savremena galerija Kikinda
- 1985. SRPSKA CRNJA, Liparske večeri
- 1985. NOVI SAD, ULUV - galerija, izložba
- 1989. BEOGRAD, Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta
- 1989. ZRENJANIN, Savremena galerija
- 1989. SREMSKA MITROVICA, Galerija "Lazar Vozarević"
- 1996. NOVI SAD, Galerija Muzeja savremene likovne umetnosti
- 1996. SUBOTICA, Galerija likovnog susreta
- 1996. BEOGRAD, Velika galerija SKC
- 1999. PANČEVO, Galerija savremene umetnosti

GRUPNE IZLOŽBE:
Od 105 učešća na na izložbama u zemlji i inostranstvu izdvajam sledeće:
• 1983.; 1984.; 1985.; 1986.; 1988. NOVI SAD, Galerija Matice srpske: 32.; 33.; 34.; 35.; 37. prolećna izložba ULUV-a, i SULUV-a izložba preneta u Subotica, Vršac, Niš, Prištinu, Skoplje.; 1985. BEOGRAD, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Jubilarna izložba ULUS-a, izložba preneta u Prištinu, Novi Sad, Sarajevo, Niš.; 1987. BEOGRAD, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", ULUS, SULUV, ULUK, izložba preneta u Novi Sad, Niš, Prištinu.
• 1984. PANČEVO, Galerija Centra za kulturu "Olga Petrov", Umetnost u Vojvodini danas; 1985. ALEN ( SR Nemačka ), Gradska kuća, Die Kunst in der Vojvodina Heute, (Umetnost u Vojvodini danas); izložba preneta u Štutgart, Bon, Beč, a izbor 1986. u Zagreb, Split.
• 1987.; 1989.; 1991.; 1993.; PANČEVO, Savremena galerija Centra za kulturu "Olga Petrov": 4.; 5.; 6.; 7.; Bijenale PIJS (pančevačka izložba jugoslovenske skulpture).
• 1985.; 1987. MURSKA SOBOTA, Galerija kulturnega centra Miško Kranjec: 7.; 8. jugoslovanski bienale male plastike (izložba preneta u Ljubljanu, Piran, Novi Sad)
• 1985.; 1987.; 1988.; 1989.; 1990.; BEOGRAD, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić": 26.; 28.; 29.; 30.; 31 oktobarski salon likovnih i primenjenih umetnosti Srbije; 1994. Muzej "25. maj" (realizacija Kulturnog centra Beograda), 35. oktobarski salon
• 1986.; 1989.; 1992.; 2003. Galerija Likovnog susreta, Subotica i Muzej primenjene umetnost, Beograd: 6.; 7.; 8; 11. trijenale jugoslovenske keramike
• 1988. RAVENA (Italija), Centro Dantesco, VIII Biennale Internazionale Dantesca di Ravenna
• 1989. SARAJEVO, Olimpijski centar "Skenderija", Galerija grada Sarajeva, Jugoslovenska dokumenta ’89.
• 1990. BUDIMPEŠTA, Mucsamok 8. Budapesti Nemzefkozi Kisplasztkai Triennale
• 1996. BUDIMPEŠTA, Mađarska, Vigado Gallery, Csontvary Hall, 4. Internacionalni bijenale skulptorskog crteža "Četiri elementa"
• 1997. SOLUN, Grčka, Heleksp - Paviljon 1, Opato/Aopato, "Kulturna prestonica Evrope - Jugoslovenska savremena umetnost". Selektor Irina Subotić
• 2000. PANČEVO, Galerija savremene umetnosti, Sedam teza novije srpske skulpture. Selektori Svetlana Mladenov i Lidija Merenik
• 2003. SREMSKA KAMENICA, Galerija umetničke kolonije Sremske Kamenice, "Fatalne devedesete - strategija otpora i konfrontacije". Selektor Sava Stepanov
• 2004. BUDIMPEŠTA, Mađarska, Vigado Galeria "ready - made geometria". Selektor Sava Stepanov
• 2005. NOVI SAD, Manual 05. "Neki aspekti savremene skulpture u Vojvodini". Izbor Sava Stepenov
• 2006. NOVI SAD, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Nova skulptura u Vojvodini 1980.-2000. Hol Master centra Novosadskog sajma
• 2007. NOVI SAD, "Internacionalni festival umetničkih zastava". Otvoreni prostor u Ulici čika Jove Zmaja

Nagrade i priznanja:
Kao društvena radnica, likovni stvaralac (vajarka), likovni pedagog, osnivačica i rukovoditeljka Dečje likovne radionice na VŠ za obrazovanje vaspitača u Kikindi, za lični rad i za uspeh likovne radionice, dobila preko 100 nagrada, izdvajam sledeće nagrade i priznanja:

• 1979. Prvomajska nagrada udruženja sindikata Kikinde
• 1986. Nagradu Galerije "Lazar Vozarević" za skulpturu na 11. sremskomitrovačkom salonu. Sremska Mitrovica
• 1991. Druga i treća nagrada za skulpturu na Salonu Konstantina Daniela, Zrenjanin
• 1997. Diploma II Internacionalnog bienala moderne umetnosti u tekstilu za decu i omladinu Sielziani 1997. Bytomiu, Poljska.
• 1998. Diploma za uspeh Dečje likovne radionice VŠOV u Kikindi na XI Međunarodnom bienalu grafike za decu i omladinu, Torun, Poljska.
• 1998. Specijalna nagrada - medalja za kolekciju dečjih likovnih radova, Lidice 1998. Lidice, Češka
• 1998. Bronzani konj Likovnog sveta - World of the Art za najbolju kolekciju likovnih radova na Međunarodnoj izložbi dečjeg likovnog stvaralaštva na temu "Konj", Celje, Slovenija.
• 1998.; 1999.; 2000.; 2001.; 2002.; 2003. i 2004. dodeljene su Zlatna Četka i Zlatne plakete Dečjeg likovnog studija "Sveti Kiril i Metodije" za najbolju kolekciju dečjih likovnih radova na XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI i XXII na Međunarodnoj izložbi dečjeg likovnog stvaralaštva "Mali bitolski Monmartr Bitola". Bitola, Makedonija.
• 1999. The Rose of Lidice Medal for successfulcreative work entered, for the international children's art exibition Lidice '99. Hereby confer upon likovna radionica Kikinda. Lidice, Czech Republik.
• 2000. Diploma likovnom pedagogu za uspeh vrtića "Bambi", Nesquik-a i Muzeja primenjenih umetnosti Beograd na 35 Dečjem oktobarskom salonu primenjenih umetnosti u Beogradu. Beograd
• 2000. Priznanje Udruženja za razvoj i afirmaciju dečjeg likovnog stvaralaštva "Artino", Dečja likovna kolonija Beograd 2000., Beograda
• 2001. Bronzana diploma Gradskog udruženja likovnih pedagoga Skoplja i Dečjeg likovnog centra Skoplje za najbolju kolekciju likovnih radova na Međunarodnoj dečjoj likovnoj izožbi povodom obeležavanja Dana oslobođenja Skoplja "13 Novembar", Skoplje, Makedonija
• 2001. Priznanje Saveza likovnih pedagoga Jugoslavije za dugogodišnje unapređenje likovne kulture u Jugoslaviji (dodeljeno na VII Kongresu likovnih pedagoga Jugoslavije, održanog 24. februara 2001. u Beogradu).
• 2003. Diploma likovnom pedagogu na XII Međunarodnom likovnom konkursu dece i omladine "Uvek zeleno, uvek plavo", Dečji kreativni centar i galerija Torun, Poljska.
• 2003. Diploma MKM likovnom pedagogu na I Međunarodnom slikarskom konkursu dece do 16 godina "Ljudi i njihov posao", Ciechocinek, Poljska.
• 2003. Zlatna diploma za najbolju kolekciju likovnih radova Dečjoj likovnoj radionici na Međunarodnoj likovnoj izložbi "Flora i fauna izvor života i lepote", Skoplje, Makedonija
• 2004. Svečana diploma za nesebičan rad u afirmaciji dečjeg likovnog stvaralaštva povodom proslave 50 godina osnivanja Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine, Novi Sad (27.11.2004.).
• 2006. Nagrada ULUPUDS-a za dugogodišnje bavljenje likovnom metodikom najmlađih dodeljena na 41. Dečjem oktobarskom salonu primenjenih umetnosti u Beogradu.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS)
Pozicija: Članica
Period: od 1983.

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV)
Pozicija: Članica
Period: od 1983.

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Udruženje likovnih umetnika Vojvodine (ULUV)
Pozicija: Članica
Period: od 1983.

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Narodni muzej Kikinda
Pozicija: Predsednica UO
Period: od 2008.

Tip organizacije: Politička organizacija
Naziv organizacije: Demokratska stranka Srbije (DSS)
Pozicija: Članica (od 1993. - 1996; od 2007.), zamenica predsednice saveta opštinskog foruma žena (od 2008.)
Period: od 1993.

Tip organizacije: Politička organizacija
Naziv organizacije: Demokratska stranka (DS)
Pozicija: Članica
Period: od 1991. - 1993.