Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Slavka Drašković - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[Slavka Drašković]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Slavka Drašković
Mesto rođenja: Niš
Email: slavkadraskovic@yahoo.com, S.Draskovic@hw.ac.uk
Kontakt adresa: Vasina 20, 11000 Beograd
Website: poslovnovodjstvo.com, ksusrbija.org, www.serbianunity.com/serbianunitycongress/aboutus/organization/144-serbia-staff, www.esb.edu.rs/srpski/predavaci.htm, http://sawln.org/members-from-serbia

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Antropološkinja, Menadžerka, Ekonomistkinja
Oblast ekspertize: Menadžment, Inovacije, Antropologija, Koučing, Liderstvo, Sigurnost sistema
Oblast aktivizma: Obrazovanje, Kultura, Dijaspora, Razvoj lidera, Mentoring menadžera i talenata

OBRAZOVANJE

Nivo: Doktorat
Institucija: Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Antropologija uspeha
Godina sticanja zvanja: 2010.

Nivo: Master, magistratura
Institucija: Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Pedagogija i antropologija žena
Godina sticanja zvanja: 2004.

Nivo: Specijalizacija
Institucija: Coach Training Alliance USA
Oblast: Executive Coaching
Godina sticanja zvanja: 2008.

Nivo: Fakultet
Institucija: Ekonomski fakultet, Beograd
Oblast: Ekonomske nauke
Godina sticanja zvanja: 1991.

ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE

Institucija: Wienna School of Negotiation
Oblast: Tehnike i veštine pregovaranja
Certifikat: Da
Period trajanja: 2009.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski

Rad na računaru:
Kompetentna korisnica MS Office i Interneta

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Poslovno vođstvo doo Beograd
Pozicija: Executive Coach, Izvršna direktorka
Period: 2008 -
Opis aktivnosti:

Institucija: English School Of Business - Cambridge Associate Partner for Serbia
Pozicija: Tutorka i profesorka na predmetu Leadership in Organization
Period: 2008 -
Opis aktivnosti:

Institucija: Harriot Watt University
Pozicija: Tutorka i profesorka na predmetu System Safety and Desasters
Period: 2011 -
Opis aktivnosti:

Institucija: Kongres srpskog ujedinjenja Srbija
Pozicija: Predsednica
Period: 2008 -
Opis aktivnosti:

Institucija: Studenica Foundation USA
Pozicija: Direktorka
Period: 1995 -
Opis aktivnosti:

Institucija: Saba Poslovni Centar doo
Pozicija: Partnerka i direktorka
Period: 1990 - 1999.
Opis aktivnosti:

Institucija: Serbian Unity Congress USA
Pozicija: Izvršna direktorka
Period: 1995 - 2007.
Opis aktivnosti:

Institucija: MCS d.o.o.
Pozicija: Direktorka finansijskog inžinjeringa
Period: 1987 - 1989.
Opis aktivnosti:

Institucija: MINEL CESA
Pozicija: Starija saradnica
Period: 1986 - 1987.
Opis aktivnosti:

Institucija: Minel
Pozicija: Saradnica na izvoznim poslovima
Period: 1985 - 1986.
Opis aktivnosti:

REZULTATI

Objavljeni radovi:
1. Drašković, Slavka, 2011. Ključ uspeha, put ka bogatstvu i ličnom razvoju. Beograd. Zadužbina Andrejević
2. Drašković, Slavka, 2011. Učenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja ekonomije i društva. Filološki fakultet. Beograd
3. Drašković, Slavka. 2010. Narativi o uspehu poslovnih lidera srpske dijaspore u Americi. Filozofski fakultet. Beograd
4. Drašković, Slavka, 2004. Rano vaspitanje kao deo kulturne transmisije. Filozofski fakultet. Beograd
5. Drašković Slavka, Ljubinko Ilić, 2009. Inovacije i energetska efikasnost, Ur. Bulatović, M., M. Janjić. Mašinski fakultet u Podgorici. KOD Bar 24 - 26
6. Ilić, Lj., S. Drašković, J. Mićić, A. Milanović, 2009. Inovacijama protiv prirodnih nepogoda, Ed. Biočanin R., J. Aleksić, A.Vidović. ICAMA, Banja Luka
7. Citirana u: Kostov, A., M. Ljubojev (Ed.) 2009. "International October Conference on Mining and Metalurgy". Kladovo. Rad Drašković S., Lj. Ilić 2009. Energetska efiikasnost i inovacije

Realizovani projekti:
• Izaberi uspeh, program za studente BU: mentorka i liderka projekta. 2011-
• Leadership and Development including Diaspora Kongres srpskog ujedinjenja, liderka ekspertskog tima 2009-
• Alumni organizacija Beogradskog univerziteta, formiranje: liderka projekta 2009.
• Interface EU TEMPUS projekt, ekspertkinja iz Srbije. 2010-2013.
• Državna radna grupa za unapređenje odnosa Srbije sa Ohajom, Ilinoisem i Kalifornijom, ekspertska članica grupe, sekretarka, 2011-
• Serbian American Women Leadership Network project, liderka projekta 2011-2012.
• Studenica Foundation, liderka programa stipendija i grantova za projekte u obrazovanju u Srbiji, Republici Srpskoj i Hrvatskoj 1998-
• Projekat finansijske pomoći lokalnim medijima u Srbiji, liderka projekta 1997-2000.

Konferencije i radionice:
• Serbian Diaspora potential i IT Summit, 2006. Čikago
• Investments and Remittances, 2007. Klivland.
• EREF (The European Regional Economic Forum) radionica, Competencies and Values for Sustainable, Knowledge-Based Society 2011. Beograd
• Competitiveness of European Regions, 2010. Nova Gorica
• The Europe 2020, priority attention to the human capital development aspects in strategies, policies and regulations 2009-2010 N. Gorica
• Long Life Learning, Innovation and Leadership Development, 2010. Beograd
• Ekonomski forum, moderatorka i predsedavajuća na sesiji predstavljanja srpske privrede 2004. Las Vegas
• Ekonomski forum, sesija, kao prethodno, 2005. San Francisko
• Inovacije i energetska efikasnost, međunarodna naučna konferencija 2009. Bar
• Inovacije i liderski razvoj, međunarodna naučna konferencija 2009. B. Luka
• Učenje na daljinu i nove tehnologije, mešunarodna naučna konferencija. 2011. Beograd
• Coaching and Leadership in Organization, 2009, Klivland i 2010. Klivland Ohio.

Nagrade i priznanja:
• Nagrada Udruženja pronalazača Srbije 2009. za doprinos kulturi inovativnosti
• Nagrada i zlatna značka Kulturno prosvetne zajednice Srbije 2008. za doprinos srpskoj kulturi
• Biografski podaci uneti su u: "Biographical Lexicon; Serbs in the World." Belgrade - Los Angeles, 1999.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: European Regional Economic Forum (EREF)
Pozicija: Članica
Period: 2010 -

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: CTA Coaches&Mentors Community
Pozicija: Članica
Period: 2008 -

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Serbian American Professionals
Pozicija: Članica
Period: 2010 -

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Udruženje pronalazača Srbije
Pozicija: Članica Upravnog odbora
Period: 2008 -

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Savet za obnovu zadužbinarstva
Pozicija: Osnivačica i članica Upravnog odbora
Period: 2006.

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Fond dr Marko Jarić
Pozicija: Članica Upravnog Odbora
Period: 2004 -