Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Marija Aleksandrović - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[bez slike]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Marija Aleksandrović
Email: maleksandrovic@yahoo.com
Kontakt adresa: Omladinski trg 1, 26300 Vršac
Website: www.uskolavrsac.edu.rs

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Profesorka romskog jezika i književnosti
Oblast ekspertize: Romologija, Romski jezik i književnost
Oblast aktivizma: Rodna ravnopravnost, Obrazovanje Roma, Prava romske manjine

OBRAZOVANJE

Nivo: Doktorat
Institucija: Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Simboli u usmenoj romskoj književnosti
Godina sticanja zvanja: Prijavljena tema doktorske disertacije, 2011.

Nivo: Master, magistratura
Institucija: Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Motivi i klasifikacija usmene romske književnosti
Godina sticanja zvanja: 2010.

Nivo: Specijalizacija
Institucija: Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Metrika i stih usmene romske književnosti
Godina sticanja zvanja: 2005.

Nivo: Fakultet
Institucija: Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Odsek za srpsku književnost i jezik
Godina sticanja zvanja: 2004.

ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE

Institucija: Media centar Sarajevo Bosnia i Herzegovina
Oblast: Mediji
Certifikat: Seminar for Roma journalists from electronic media
Period trajanja: 1999.

Institucija: ECDL
Oblast: Informatika
Certifikat: ECDL Start Certifikate
Period trajanja: 2009.

Institucija: Fondacija Autonomija i UKSEUV
Oblast: Nevladin sektor
Certifikat: Obuka za jačanje kapaciteta organizacije
Period trajanja: Jun - novembar 2008.

Institucija: Univerzitet u Novom Sadu
Oblast: Romologija
Certifikat: Uverenje o završenoj Školi romologije 1, Ženske studije i istraživanja i Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Period trajanja: 2004 - 2005.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski, italijanski, ruski, romski

Rad na računaru:
Word, Excel, Internet, PP

Druga znanja:
Položen vozački ispit B kategorija

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, Vršac
Pozicija: Predavačica
Period: od 2009 -
Opis aktivnosti: Romski jezik; Književnost za decu (vežbe) na smeru Vaspitač, (II godina).

Institucija: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Novi Sad
Pozicija: Koordinatorka projekta - Inkluzija romske dece u srednjim školama u APV
Period: Novembar 2011 -
Opis aktivnosti: Koordinacija rada sa mentorima, učenicima i roditeljima.

Institucija: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Novi Sad
Pozicija: Direktorka projekta - Inkluzija romskih učenika u srednjim školama u APV
Period: 2007 - 2011.
Opis aktivnosti: Vođenje projekta u svim segmentima od medijske promocije do izveštavanja prema donatorima (Roma Education Fund), praćenje aktivnosti na projektu kao i praćenje efekata projekta na romsku zajednicu.

REZULTATI

Objavljeni radovi:
1. Marija Aleksandrović, Biografije starih Romkinja u Vojvodini, Futura publikacije, Novi Sad 2001. (u koautorstvu sa: Svenka Savić, Stanka Dimitrov i Jelena Jovanović)

2. Aleksandrović, Marija, Devica da ili ne, o kultu nevinosti kod Roma, Novi Sad 2002. (u koautorstvu sa Veronikom Mitro)

3. Aleksandrović, Marija, Običaji Roma U Vojvodini: babinje, svadba, smrt, Milena Mihajlović, urednica, Zbornik istraživačkih radova studenata Roma, Centar za interaktivnu pedagogiju, Beograd 2004.

4. Aleksandrović, Marija, Lična imena kod Roma, priredile Danijela Stanojević i Svenka Savić, Iz multikulturne Vojvodine: Istraživanja ličnih imena, nadimaka i prezimena u nacionalnim zajednicama Vojvodine, Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad 2011. (u koautorstvu sa: Svenka Savić i Danijela Stanojević)

5. Aleksandrović, Marija, Romske epsko-lirske pesme-starija i nova beleženja (klasifikacija, teme, značenja), Interkulturalnost br. 1, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad 2011.

Realizovani projekti:
• Ekonomsko osnaživanje Romkinja - trening za pisanje biznis plana 2011.
• Radionice na temu: Kako prepoznati nasilje u porodici? 2010.
• Organizovanje sastanaka i aktivnosti Ženske romske mreže Vojvodine, 2008-2010.
• Dokumentarni film Uspešne Romkinje u Vojvodini, 2010.
• Dokumentarni film Geto 2011.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Istraživači Romi, Žabalj
Pozicija: Predsednica i jedna od osnivačica
Period: 2000.

Tip organizacije: Politička organizacija
Naziv organizacije: Demokratska stranka (DS)
Pozicija: Članica
Period: 2007.

Tip organizacije: Politička organizacija
Naziv organizacije: Nacionalni savet romske nacionalne manjine
Pozicija: Članica, Predsednica Odbora za obrazovanje
Period: 2010.

PAR REČI O SEBI

Jedina sam Romkinja u Srbiji koja je svoje obrazovanje usmerila ka proučavanju romskog jezika i književnosti na doktorskim studijama, što će mi biti osnovni predmet daljeg naučnog interesovanja sa fokusom na romskoj zajednici u Srbiji.