Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Žoli Abravanel - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[bez slike]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Žoli Abravanel
Mesto rođenja: Beograd
Email: abravanel@ptt.rs
Kontakt adresa: Sinđelićeva 22

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Pravnica
Oblast ekspertize: Medijacija, Trgovinsko pravo, Obligacioni odnosi, Građansko pravo
Oblast aktivizma: Prava manjina, Ženska prava

OBRAZOVANJE

Nivo: Specijalizacija
Institucija: International Finance Corporation (IFC)
Oblast: Medijacija
Godina sticanja zvanja: 2000 - 2002.

Nivo: Fakultet
Institucija: Pravni fakultet, Beograd
Oblast: Pravne nauke
Godina sticanja zvanja: 1980.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski, italijanski

Rad na računaru:
da

Druga znanja:
joga, tai či, trbušni ples, medijacija

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Privredni sud, Beograd
Pozicija: Sudija
Period: 1998 - 2010.
Opis aktivnosti: Sudija (parničar) i medijatorka

Institucija: Trgovinski sud, Beograd, Srbija
Pozicija: Sudija, zamenica predsednika
Period: od 1998. godine do 2010. godine
Opis aktivnosti: Parnica i Medijacija. Sudija u Sudu časti i Arbitraži pri PK Beograd i PK RS.

Institucija: GP "Rad"
Pozicija: Pravna savetnica
Period: Od 1974. godine do 1998. godine
Opis aktivnosti: Rad na zastupanjima

REZULTATI

Objavljeni radovi:
• O Medijaciji, Ugovori o građenju - Bilten Suda,
• "European space of justice" - Bolonja,
• "European Union and Legal reform program" - Crna Gora,
• 4 seminara za medijaciju,
• CARDS regional Project 2003 - zasnovan na nezavisnosti i funkcionisanju pravosuđa i povećanja sudske vlasti na Zapadnom Balkanu,
• Podrška pravosudnom treningu centru Srbije-EU, osnivanje Odeljenja za medijaciju u PS u Beogradu

Realizovani projekti:
Medijacija

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Društvo sudija Srbije
Pozicija: Članica
Period:

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Jevrejska Opština Beograd
Pozicija: Članica
Period: Od rođenja

PAR REČI O SEBI

Sva sam u pokretu, volim da radim, posedujem ogromnu energiju, dobra sam organizatorka i teško me je pratiti jer sam 100 na sat. Sve radim brzo, precizno i tačno, težim stalnom usavršavanju i nastojim da idem na što više seminara.
Seminari vezani za trgovinsko pravo, seminari vezani za evropsko pravo, seminari za medijaciju, seminari za rukovođenje Jevrejskom opštinom, zamenica predsednika Privrednog suda u Beogradu, zamenica predsednika JOB, predsednica Ženske sekcije.

FAJLOVI ZA PREUZIMANJE