Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Ivana Aleksić - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[Ivana Aleksić]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Ivana Aleksić
Mesto rođenja: Beograd, Srbija
Email: ialeksic@worldbank.org, iv.aleksic@gmail.com, ia2101@columbia.edu
Kontakt adresa: Poslovna: Bulevar kralja Aleksandra 86/VI, Beograd

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Sociološkinja, Ekonomistkinja
Oblast ekspertize: Kreiranje mera politike u socijalnim sektorima (obrazovanje, socijalna politika i sl.), Efekti tranzicije na socijalne sektore, Razvoj socijalnih sektora (i humanog kapitala) u procesu evropskih integracija

OBRAZOVANJE

Nivo: Master, magistratura
Institucija: Kolumbija univerzitet u SAD, Škola za međunarodne i javne poslove (SIPA)
Oblast: Međunarodni ekonomski i politički razvoj
Godina sticanja zvanja: 2004.

Nivo: Fakultet
Institucija: Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Sociologija porodice na Odeljenju za sociologiju
Godina sticanja zvanja: 1997.

ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE

Institucija: Beogradski centar za ženske studije
Oblast: Ženske studije
Certifikat: Da
Period trajanja: 1993/94.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski, francuski, italijanski

Rad na računaru:
Da, veoma solidno.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: World Bank Institute
Pozicija: Specijalistkinja za humani razvoj / Human Development Specialist
Period: Mart 2006. godine -
Opis aktivnosti: Podrška u implementaciji projekata koje u Srbiji finansira Svetska banka, a pre svega projekata iz oblasti humanog razvoja. Prema bančinoj klasifikaciji, to su projekti iz oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zapošljavanja, penzijskog sistema i zdravlja.

Institucija: Kabinet potpredsednika Vlade RS, Beograd
Pozicija: Savetnica i menadžerka tima za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva
Period: Avgust 2004 - januar 2006.
Opis aktivnosti: Zajedno sa ostalim članovima Kabineta, učestvovala u formiranju tima koji je prikupio sredstva za implementaciju SSS i uspostavio radne odnose sa ministarstvima, nevladinim organizacijama, medijima i donatorima u cilju koordinacije na sprovođenju Vladine strategije za borbu protiv siromaštva.

Institucija: Centar za proučavanje alternativa / Center for Policy Studies, Beograd
Pozicija: Programska direktorka (kao krajnja pozicija)
Period: Od 1998. do 2002.
Opis aktivnosti: Okupljanje i podrška stručnim timovima profesionalaca sa najprestižnijih domaćih institucija (univerziteti i instituti, nevladine organizacije i stranke, i tome slično) na izradi projekata koji bi odgovarali na goruća pitanja tranzicije u Srbiji i time pripremili mere politike za novu vlast koja bi smenila režim S. Miloševića (ideja na kojoj je osnovan Centar).

REZULTATI

Objavljeni radovi:
Videti CV

Realizovani projekti:
Videti CV

Nagrade i priznanja:
• Ron Brown Fellowship Program (stipendija američke vlade za dvogodišnje profesionalne master studije na Kolumbija univerzitetu u Njujorku).
• Leo Moses Gintenson Award (nagrada Škole za međunarodne i javne poslove - School of International and Public Affairs) Kolumbija univerziteta za unapređivanje humanih vrednosti u međunarodnim odnosima.
• SIPA General Scholarship
• Značajan broj odlazaka na kraće i duže obuke i skupove, uz finansijsku podršku mahom stranih donatora (videti CV).

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Udruženje Fulbrajtovih stipendista Srbije (Fulbright Alumni Association of Serbia)
Pozicija: Članica Upravnog odbora
Period: 2004/06.

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Ron Brown Alumni Association (Serbia)
Pozicija: Članica
Period: 2004 -

PAR REČI O SEBI

Visoko sam motivisana za rad na poslovima od javnog značaja. Imajući u vidu moj obrazovni profil, dosadašnje radno iskustvo, kao i iskustvo života i rada u inostranstvu, spremna sam i za učešće u timovima koji rade na poboljšanju ugleda zemlje - nekoj vrsti "pozadinske" diplomatije, bilo da je reč o evropskoj integraciji Srbije (i njenim tehničkim aspektima), bilo da je reč o široj saradnji Srbije sa drugim zemljama i međunarodnim institucijama.

FAJLOVI ZA PREUZIMANJE