Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Danka Aksentijević - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[bez slike]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Danka Aksentijević
Email: dankaaks@yahoo.co.uk
Kontakt adresa: Poreska uprava - filijala Užice, Trg partizana 8, 31000 Užice

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Ekonomistkinja
Oblast ekspertize: Javna uprava, Upravljanje javnim finansijama, Korporativni menadžment
Oblast aktivizma: Ljudska prava, Zaštita prava osoba sa invaliditetom

OBRAZOVANJE

Nivo: Specijalizacija
Institucija: Ekonomski fakultet, Kragujevac
Oblast: Menadžment
Godina sticanja zvanja: 2006.

Nivo: Fakultet
Institucija: Ekonomski fakultet, Kragujevac
Oblast: Marketing
Godina sticanja zvanja: 1989.

ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE

Institucija: Služba za upravljanje kadrovima Vlade RS i DIAL - Drafting and Implementing Administrative Legislation
Oblast: Reforma javne uprave
Certifikat: Sertifikat Vođenje evalutivnog razgovora i ocene uspešnosti rada
Period trajanja: Jul - avgust 2007.

Institucija: Ministarstvo finansija - Poreska uprava, Beograd
Oblast: Reforma javne uprave
Certifikat: Sertifikat trenera u okviru Odeljenja za edukaciju i komunikaciju Poreske uprave
Period trajanja: Februar - jul 2007.

Institucija: DFID - Odeljenje za međunarodni razvoj Velike Britanije i opština Užice
Oblast: Reforma socijalne politike
Certifikat: Specijalistički seminar posvećen akcionom planiranju
Period trajanja: Mart - oktobar 2005.

Institucija: Privredna komora Srbije
Oblast: Javne nabavke
Certifikat: Specijalistički seminar posvećen javnim nabavkama, tenderskim i lokalnim procedurama
Period trajanja: Mart - april 2003.

Institucija: EAR, Evropski pokret u Srbiji i Ekspertska mreža
Oblast: Podrška civilnog društva u Srbiji
Certifikat: Završena obuka "Trening trenera" i stečena akreditacija za obavljanje treninga
Period trajanja: Februar - jul 2003.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski

Rad na računaru:
MS Office

Druga znanja:
Upravljanje projektnim ciklusom prema metodologiji Evropske Unije

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Ministarstvo finansija - Poreska uprava, Beograd
Pozicija: Direktorka filijale A Užice
Period: 2004 - 2009.
Opis aktivnosti: Rukovođenje i organizovanje blagovremenog, zakonitog i pravilnog utvrđivanja, kontrole i naplate javnih prihoda. Koautorka i predavačica na više seminara posvećenih poreskim zakonima i reformi državne uprave

Institucija: Stalna konferencija gradova i opština
Pozicija: Trenerka
Period: 2007 - 2008.
Opis aktivnosti: Koautorka treninga i realizatorka 5 dvodnevnih EU treninga na temu procesa evropskih integracija i predpristupnih fondova EU

Institucija: Opština Užice
Pozicija: Nezavisna saradnica
Period: 2005.
Opis aktivnosti: Stvaranje strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Užice. Svoj doprinos sam pružila kroz nezavisnu procenu isplativosti predloženih projekata

Institucija: Evropski pokret u Srbiji i Ekspertska mreža
Pozicija: Trenerka
Period: 2003 - 2005.
Opis aktivnosti: Koautorka i realizatorka treninga iz oblasti: Upravljanje projektnim ciklusom, Međusektorska partnerstva i strateško planiranje, Javno zagovaranje, Timski rad i liderstvo, Upravljanje radom volontera, Javni nastupi i odnosi sa javnošću

REZULTATI

Realizovani projekti:
1. "Resurs centar osoba sa invaliditetom Zlatiborskog okruga", partnerski projekat Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga i Centra za razvoj lokalnih inicijativa iz Užica. Projekat podržan od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike - Fond za socijalne inovacije

2. "Udruženi do samozaposlenja", partnerski projekat Regionalnog centra za razvoj MSP, Udruženja cerebralne i dečje paralize i Centra za razvoj lokalnih inicijativa. Projekat postavlja model za rešavanje problema nezaposlenih lica koji pripadaju grupi teško zapošljivih radnika kroz osnivanje zadruge. Projekat finansirao DFID

3. "Smanjenje nezaposlenosti kroz partnerstvo sa poslodavcima" je partnerski projekat Centra za razvoj lokalnih inicijativa, Nacionalne službe za zapošljavanje i Udruženja preduzetnika iz Užica. Cilj projekta je poboljšanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih lica administrativne struke koji su ostali bez posla u procesu restruktuiranju preduzeća. Po zvaničnoj evidenciji Službe za zapošljavanje od 20 korisnika projekta njih 14 se zaposlilo u agencijama za pružanje knjigovodstvenih usluga. Projekat finansirao DFID

4. U procesu nastavka Reforme socijalne politike radila kao mentor u okviru projekta "Omladinski računovodstveni klub" namenjen obuci za praktičan rad učenika završnih razreda Ekonomske škole, a socijalno ugroženih, kao bi po završetku školovanja stekli veće mogućnosti za zaposlenje. Projekat finansiran od strane opštine Užice.

5. Posebno ističem rad u trajanju od 10 meseci na monitoringu i evaluaciji projekta "Klubovi evropskih integracija" finansiran od strane Evropske agencije za rekonstrukciju, a sproveden u 12 srednjih škola u svih 10 opština Zlatiborskog okruga

Nagrade i priznanja:
1. Priznanje za volonterski doprinos od strane Udruženja dečje i cerebralne paralize opštine Užice pri realizaciji projekta "Putovanje kroz nevreme" u 2007. godini

2. Zahvalnost za učešće u radu na jačanju kapaciteta i formiranju Resurs centra Udruženja distrofičara opštine Užice

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Savez računovođa i revizora Srbije
Pozicija: Samostalni računovođa
Period: 2001 - 2009.

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga
Pozicija: Saradnica
Period: 2002 - 2009.

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Centar za razvoj lokalnih inicijativa Užice
Pozicija: Osnivačica i Predsednica Upravnog odbora
Period: 2004 - 2005.

Tip organizacije: Politička organizacija
Naziv organizacije: G17+
Pozicija: Članica
Period: 2000 - 2009.

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: Savet opštine Užice za strateško planiranje socijalne politike
Pozicija: Članica
Period: 2005 - 2009.

PAR REČI O SEBI

Udata, majka dve kćerke. Rad i doprinos nevladinom sektoru za mene predstavlja dodatnu nadogradnju ličnom znanju i razvoju. Ovakav rad čini ravnotežu mom osnovnom profesionalnom poslu, jer mogu da iskažem svoje lične motive i afinitete mom osnovnom zanimanju.