Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

O nama

U organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji i dnevnog lista BLIC, uz podršku OEBS-a, tokom leta 2006. godine realizovan je projekat «Biramo Žensku vladu». Projekat je pokrenut sa uverenjem da žene mogu da promene sliku društva u kome živimo, a cilj same akcije je bio promovisanje obrazovanih i uspešnih žena i stimulisanje njihovog većeg učešća u javnom životu Srbije. Kroz taj projekat, javnosti je predstavljena 161 žena sa značajnom profesionalnom reputacijom. Od predloženih kandidatkinja, čitaoci Blica, njih preko 30000, su glasanjem odabrali «svoje ministarke» i tako je izabrana «Ženska vlada».

Kada je akcija završena, postavilo se pitanje da li je to kraj priče, da li će nastati neka nova «Vlada u senci», ili nešto treće. Danas možemo da konstatujemo da ova akcija nije ostala bez rezultata na javnoj sceni Srbije. Ženska vlada se pokazala i kao izvor novih ideja i vid drugačijeg, kreativnog pristupa društvenim problemima.

Želeći da postane važan činilac tolerantnije i delotvornije debate o boljoj budućnosti Srbije, Ženska vlada je svoj rad nastavila kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje. Za svoju prevashodnu misiju odredila je promovisanje ekspertskog potencijala žena u Srbiji. Svoje aktivnosti, shodno definisanim ciljevima, usmerava ka stvaranju društva ravnopravnosti, unapredjenju položaja žena, postizanju njihovog paritetnog učešća u organima vlasti i ostvarivanju uticaja na javnu politiku.

Rad Ženske vlade podržale su i medjunarodne organizacije i predstavnici diplomatskog kora, a na više regionalnih skupova ova ideja privukla je mnogo pažnje. Ocenjena je kao napredna poruka koja stiže iz Srbije i kao jedinstven i koristan model koji bi mogao da se primeni u mnogim, čak i veoma razvijenim, zemljama.

Kako funkcioniše Ženska vlada?

Udruženje predstavlja i tekućim aktivnostima koordinira «Predsedavajuća». U želji da se posao ravnomerno podeli i obezbedi što operativniji rad, dogovoreno je da svakog meseca jedna od članica obavlja funkciju. Princip se poštuje od osnivanja do sada.

U cilju efikasnijeg rada na projektima iz različitih oblasti, u okviru Ženske vlade, formirane su sekcije: za ekonomiju, pravo i politiku, kulturu i medije i obrazovanje.

Članice su se dogovorile, a potom je to definisano i u Statutu, da će Ženska vlada i dalje proširivati svoje članstvo. Ličnosti koje mogu da doprinesu ostvarenju ciljeva Ženske vlade i žele da se uključe u njen rad, na predlog pet ministarki – osnivača Ženske vlade, mogu postati nove(i) članice(ovi). Očekuje se da u budućnosti to bude otvoren klub, čije će se članice i članovi medjusobno podržavati i zajednički raditi na ostvarivanju ciljeva ovog udruženja. Da ne bi bilo zabune, naglašavamo, u ovoj organizaciji su podjednako dobrodošli i žene i muškarci, nije bitan pol već vrednosni stavovi i dobra volja da unapredimo zajednicu u kojoj živimo.

Trenutno se radi na formiranju kluba «Ženska vlada i simpatizeri» koji bi okupljao članstvo ovog udruženja i pravna i fizička lica koja na različite načine mogu i žele da podrže akcije Ženske vlade.

Ženska vlada će se u narednom periodu baviti mnogim temama važnim za modernizaciju Srbije. Posebnu pažnju posvetiće otklanjanju prepreka sa kojima se suočavaju žene koje žele da se značajnije uključe u kreiranje i sprovodjenje društvenih politika. U tom smislu, angažovaće se da se obezbede: pristupačne i jasne informacije o mogućnostima za kandidovanje na javne funkcije i zapošljavanje, o potrebnim kvalifikacijama i procedurama prijavljivanja, o primerima na koje se može ugledati, o treninzima i drugim mogućnostima za razvijanje novih veština. Jedan od ciljeva udruženja je i da pruži podršku ženama i podstakne njihovo samopouzdanje, ali i da doprinese da se obezbede adekvatni uslovi da se žene više angažuju u oblastima i na način na koji bi to želele i za koje su sposobne.