Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Dokumenta

U skladu sa odredbama članova 6. i 9. Zakona o udruživanju gradjana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Savezne Republike Jugoslavije («Službeni list SFRJ», broj 42/90 i «Službeni list SRJ», br. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 73/200), Osnivačka skupština Udruženja gradjanki Ženska Vlada, na sednici održanoj 07. decembra 2006. godine u Beogradu, usvojila je Statut Ženske vlade dalje

DOC Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje ravnopravnosti polova

DOC Zaključni komentari Komiteta za ukidanje diskriminacije žena: Srbija

PDF Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Saopštenja

PDF Inicijativa da se kod pregovora o sastavu nove Vlade RS obezbedi minimum 30% ministarskih resora za predstavnice politički
manje zastupljenog pola

PDF Saopštenje povodom izbora poverenika za zaštitu ravnopravnosti